مهندس فرزین روشن ضمیر
رئیس هیئت مدیره
Jane Cooper
مهندس خسرو حسین زاده صحافی
نایب رئیس هیئت مدیره
مهندس ابراهیم حقیقی مسکین
دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره
Loura Weber
مهندس علیرضا بابا احمدی
عضو اصلی هیات مدیره
مهندس علی اسدی ملک جهان
عضو اصلی هیات مدیره
مهندس کوروش پورتوکلی
علی البدل اول هیات مدیره
مهندس معراج کشوری
علی البدل دوم هیات مدیره
مهندس عزت الله آذرتاج
علی البدل سوم هیات مدیره
مهندس علی لقمانی
بازرس اصلی
مهندس مهدی پورشهباز
بازرس علی البدل
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تعاونی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان می باشد | طراحی و توسعه : طراحان انگاره