صفحه اصلی بانك اطلاعات صنعت ساختمان آرشيو خبرها پروژه ها اتاق فکر درباره ما ارتباط با ما


مقايسه اثر سبكسازي عناصر غير سازه اي ساختمان در رفتار،قيمت تمام شده و سرعت اجراي مصالح مختلف
سبك سازي وتاثير آن در رفتار بهينه سازه همواره مورد توجه و اهتمام مهندسين حوزه عمران بوده و است و تكنولوژي جديد براي كاهش و به حداقل رساندن وزن سازهها بكار گرفته ميشود . ديوارها و پوشش هاي بتني و گچي پيشساخته و... از آن جملهاند . در اين تحقيق به معرفي محصولي براي سبك سازي عناصر غير سازه اي و تاثير آن در كارآيي و رفتار سازهي مطالعه شده ، پرداختهشده است و مزايا و معايب سيستم فوق وتفاوت آن با سيستم هاي سنتي و موجود توضيح داده شدهاست . سپس سازه اي پنج طبقه با عناصر غير سازه اي سنتي و رايج و محصول معرفي شده ، طراحي و مدت اجرا و هزينه تمام شده و تاثير آن در سازه با هم مقايسه شدهاست. نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه محصول معرفي شده در مقايسه با مصالح سنتي و رايج از كيفيت بهتر و كارآيي مطلوب و اجراي سريع عليرغم هزينه آن برخوردار است . كلمات كليدي : عناصر غير سازه اي ، سبك سازي

برای مشاهده متن مقاله کلیک کنید


پايان خبر: 1390/11/15 - 18:42كليه حقوق مادی و معنوی اين وب گاه متعلق به شركت تعاونی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گيلان می باشد

Giltam.ir